InstallQ gecertificeerd Groene-Woningen

InstallQ erkenning voor Groene-Woningen

Er zijn in Nederland verschillende keurmerken voor installateurs van zonnepanelen. Wij zijn niet persè fan van alle keurmerken omdat ze meestal slechts schijnzekerheid bieden. Toch vinden we het belangrijk dat consumenten zekerheid krijgen of een partij die installeert wel een goede is. Daarom kozen we ervoor om InstallQ erkent te worden. We leggen graag uit waarom.

Maar eerst een feestje want op 28 oktober kregen we onze erkenning van InstallQ binnen. Het is voor ons de bevestiging van wat we al jaren weten; Groene-Woningen wil de allerbeste zonnesystemen installeren. Van advies over legplannen, naar de beste producten tot en met een hoogwaardige installatie. Met deze erkenning is dat getoetst en kun je ons nu vinden op de InstallQ website: Echte Installateur >>

Groene-Woningen erkenning InstallQ

Waarom wij kozen voor InstallQ

InstallQ is ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL in januari 2019. Daarmee ontstond een toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen de installatiesector. De organisatie heeft breed draagvlak binnen de installatiesector en de overheid. En ook opdrachtgevers erkennen de zekerheid die InstallQ biedt.

InstallQ dwingt die kwaliteit af door erkenningen af te geven aan bedrijven. Om die erkenning te behalen worden eisen opgesteld. Zoals de opleidingen die gevolgd moeten worden voor zo’n erkenning. In ons geval opleidingen die met zonne-energie te maken hebben maar voor een CV-installateur gelden weer andere eisen.

Daar zit gelijk het verschil met de keurmerken uit de zonnepanelen branche. Er wordt door die bedrijven maar weinig geëist als het gaat om opleidingen. Wij geloven dat juist de eis omtrent opleiding ontzettend belangrijk is als het gaat om kwaliteit. Uitzondering bij de keurmerken uit onze branche is het keurmerk Zonnekeur. Die heeft, helemaal in lijn met onze gedachte, als eis dat een partij InstallQ erkent is en stelt daarnaast nog een aantal andere eisen.

Opleidingen bij Switch2Solar

Voor de erkenning dienen teamleden een aantal opleidingen te volgen. Wij kozen er, na een uitgebreide selectie, voor om die opleidingen bij switch2solar.nl te volgen. Ook zij zijn een partij die al lang in onze branche actief is. Sinds 2009 levert Switch2Solar al opleidingen die volledig gericht zijn op de zonne-energiemarkt.

Switch2Solar diploma's

De solar opleidingen van Switch2Solar beslaan alle onderdelen van een bedrijf als Groene-Woningen. Van het advies aan de klant, het ontwerpen van zonnesystemen, de zakelijke modellen die van belang zijn, het installeren en aansluiten van zonnesystemen tot en met inspecties en het onderhoud van zonnesystemen.

Dit is belangrijk voor ons omdat we uiteraard niet stoppen bij de zojuist gevolgde opleidingen. We gaan het opleidingsbudget uitbreiden en elk jaar bestaande en nieuwe teamleden laten trainen zodat de kwaliteit hoog blijft.

InstallQ en de conformiteitsverklaring

Consumenten kunnen via InstallQ / Groene-Woningen een zogenaamde conformiteitsverklaring ontvangen. Het is een officieel document waaruit blijkt dat jij de installatie van het zonnesysteem hebt laten uitvoeren door een erkende organisatie. Vanuit de overheid is er op dit moment nóg geen verplichting maar de verwachting is dat je binnenkort verplicht bent om zo’n verklaring te overleggen.

Die verklaring toont dus aan dat je het zonnesysteem op deugdelijk wijze hebt laten installeren. Het is nu al zeer nuttig als een verzekeraar vragen stelt over de installatie, bijvoorbeeld in het geval van schade. Je kunt dan aantonen dat je de installatie niet door de eerste de beste hebt laten aanleggen. Daarnaast is het een waardevol document bij de verkoop van je woning. Je toont aan de koper aan dat er een zonnesysteem is geïnstalleerd van goede kwaliteit. Dat maakt je huis aantrekkelijker voor de koper. De conformiteitsverklaring voegt dus uiteindelijk waarde toe aan je zonnesysteem.

De InstallQ Consumeter

Wanneer de consument een conformiteitsverklaring aanvraagt, vult hij tegelijkertijd ook een waardering in voor Groene-Woningen. Het cijfer dat wij voor de installaties van onze zonnesystemen ontvangen, is voor nieuwe potentiële klanten van grote waarde. Op deze pagina zie je de aanvraag voor een conformiteitsverklaring >>

Waardering installatie met Consumeter

Natuurlijk publiceren we zelf ook al onze referentieprojecten op deze website. En de quotes die we daar op plaatsen zijn zeer positief en zonder enige censuur van onze kant. Maar misschien is een cijfer via een onafhankelijk instituut als InstallQ nog wel waardevoller.

Ook als het aankomt op klachten, werkt InstallQ in het voordeel van de consument.

InstallQ en klachten

Mocht een klant niet tevreden zijn over zijn zonnesysteem, dan zorgen wij ervoor dat het probleem opgelost wordt. Maar, stel dat er onverhoopt toch een geschil ontstaat dan heeft InstallQ daarvoor een klachtencommissie.

Tijdens de waardering van de installatie op de Consuwijzer pagina van InstallQ geeft de klant aan of hij tevreden is. Die cijfers komen bij Groene-Woningen binnen en worden opgepakt. Stel dat een klant niet tevreden is en die klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de klant de klachtencommissie inschakelen. Die gaan dan voor de klant in gesprek met Groene-Woningen om te zorgen dat die alsnog tevreden wordt. Met de InstallQ procedure staat de klant dus sterker bij geschillen met de installateur.

Zonnepanelen branche steeds professioneler

De markt voor het installeren van zonnepanelen zal in de komende jaren steeds verder professionaliseren. Onder druk van consumenten, verzekeraars en overheid zijn in de afgelopen jaren al vele stappen gezet maar er zullen nog vele moeten volgen.

Consumenten hebben meer kennis over zonnesystemen, willen graag steeds duurzamer zijn en zullen meer eisen gaan stellen. Verzekeraars gaan steeds minder zaken verzekeren als blijkt dat het een niet deugdelijke installatie betreft. De overheid heeft ten doel om regelgeving op te stellen zodat de veiligheid van de burger is gewaarborgd. Daarnaast heeft de overheid als doel om de energietransitie te versnellen en écht te verduurzamen als land. Ook daarom zal de overheid dus steeds hogere eisen stellen aan de zonne-energiebranche.  Een verplichting tot erkenningen als InstallQ ligt in het verschiet.

Groene-Woningen zal meegaan in de vergaande professionalisering van de sector. Door het volgen van opleidingen zoals die van Switch2Solar, trainingen van leveranciers en het intern delen van de bestaande kennis. Zo zullen we in staat blijken om mee te groeien met deze veeleisende en snelgroeiende markt. Op die manier kunnen we onze klanten bieden wat we het liefst doen; de allerbeste en meest duurzame zonnesystemen bouwen.

Similar Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *