Montage Groene-Woningen haken

Haken: welke soorten zijn er?

Er bestaan verschillende manieren om zonnepanelen aan het dak te monteren. In verreweg de meeste situaties kan de installateur dit doen door dakhaken te gebruiken. Maar wist je dat er verschillende soorten dakhaken bestaan? En dan hebben we nog niet gesproken over de verschillende manieren waarop deze dakhaken bevestigd worden om vervolgens de zonnepanelen op te monteren.

Schuifhaak

We beginnen met de meest simpele haak die  door veel installateurs gebruikt wordt. Dit is de schuifhaak. Hiervoor haal je de dakpannen van het dak af en ‘schuif’ je de haak over de dakpan en  panlat heen. Hier monteer je vervolgens de montagerails  op.

Een voordeel van schuifhaken is dat het snel en gemakkelijk werkt. Je schuift de dakpannen weg en plaatst de dakhaak over de dakpan en panlat. Iets om over na te denken is dat de haken alleen op de panlat en de dakpan zijn geschoven. Het systeem zit hiermee niet nagelvast aan het dak gemonteerd. Het gehele systeem rust daarmee straks op de dakpan en zit niet constructief aan het dak bevestigd. Deze zaken vinden we bij Groene-Woningen bij de installaties in de kustregio en met steeds extremer weer wel erg belangrijk . Daarom kiezen we bij Groene-Woningen vaak voor een andere methode. 

Hieronder een video om te zien hoe zo’n schuifhaak werkt:

Bron: Van der Valk Solar Youtube

Geschroefde dakhaak

Dan hebben we de dakhaken die aan het dak geschroefd zijn. Dit wil zeggen dat de installateurs de dakpannen verwijderen en vervolgens latten op de dakconstructie monteren. Deze latten zitten geschroefd aan de tengels van het dak. Hier worden vervolgens de dakhaken op geschroefd en daar wordt de montagerail op bevestigd. Hiermee voorkomen we dat de constructie door de (oudere) dakpan wordt gedragen. Groene-Woningen monteert nagenoeg alle zonne-installaties met geschroefde dakhaken. 

Het voordeel van dit systeem is dat het nagelvast aan het dak gemonteerd is. Dit is ten eerste veel steviger met de extreme weerscondities die we tegenwoordig hebben. En daarbij zorgt het voor minder kans op lekkage doordat het vastgeschroefd zit en dus nauwelijks beweging mogelijk is. Met stormen als Eunice en Dennis waar wij begin dit jaar mee te maken hebben gehad, willen we graag ons huis waterdicht houden en de panelen op hun plek laten. 

Ook zijn er voor verschillende type dakpannen weer verschillende haken. Omdat niet iedere pan dezelfde hoogte heeft is dit een stuk van de installatie die aandacht nodig heeft. De moderne grote vlakke pannen hebben andere haken nodig in vergelijking met de veel gebruikte betonnen sneldekker of de traditionele oud Hollandse pan. Gebruik je de verkeerde haak dan komt er alsnog veel druk te staan op de dakpan en dat wil je nu juist voorkomen. 

Hieronder een video van een geschroefde dakhaak:

Bron: Van der Valk Solar Youtube

Gehaakt geschroefd

Als laatst heb je een montagesysteem wat gehaakt geschroefd is. Dit wil zeggen dat het haken zijn die je eerst over de daklatten heen schuift en vervolgens vastschroeft. Dit is dus een combinatie van de eerste dakhaak en de tweede. Ook dit is een stevige optie.

Dennis van der Meij is specialist op het gebied van zonnesystemen. Hij schrijft uitgebreide blogs over verschillende vraagstukken op zijn website en LinkedIn. Heb je een vraag over zonnesystemen, dan kun je deze stellen aan Dennis. Hij zal hier in een makkelijke taal een logisch verhaal van maken. Dit doet hij met het motto dat zijn zoontje het ook moet begrijpen. Dennis van der Meij schrijft over de dakhaken ook een tip op LinkedIn

LET OP: sommige aanbieders gebruiken gewone haken en schroeven deze vast. Vervolgens bieden ze dit aan als geschroefde schuifhaken. Maar dit is lang niet zo stevig als een geschroefde dakhaakWaarbij het systeem wel constructief en nagelvast aan het dak wordt gemonteerd. Vraag dus altijd goed welke haken er worden gebruiken.

Opstalverzekering

Een aandachtspuntje als je een zonnesysteem gaat aanschaffen is de manier waarom het systeem gemonteerd zit. Dit is onder andere van belang bij de opstalverzekering. Volgens de consumentenbond: ‘Een opstalverzekering dekt schade aan spullen die vastzitten in en/of aan het huis. Daaronder vallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.’ Waarbij het dus van belang is, dat de materialen vastzitten aan de woning. Hier staat ook bij dat zonnepanelen standaard onder de dekking van de opstalverzekering vallen. Hierbij maakt het dus niet uit of je geschroefde- of schuifhaken gebruikt. Vraag dit voor de zekerheid even goed na bij de verzekeraar en meld in iedergeval dat je zonnepanelen hebt. In dat geval is er minder ruimte voor discussie indien je op de verzekering terug moet vallen. 

Wat wij vanuit de markt steeds meer merken, is dat er strenger wordt gekeken naar de montage van de onderconstructie van het zonnesysteem. Daarbij komen er natuurlijk steeds meer huizen met zonnepanelen en bestaat de kans dat de verzekeraars steeds strenger gaan kijken naar de montage van het systeem. Ons doel blijft om de onderconstructie met hoge kwaliteit aan het dak te monteren zodat het systeem in verreweg de meeste gevallen goed te verzekeren is.  

Onze filosofie is dus ook het systeem nagelvast aan het dak monteren. Wij nemen graag het zekere voor het onzekere waarbij wij gebruik maken van geschroefde haken, die doormiddel van planken aan de dakconstructie vastzitten. Dit doen we zodat “Aard of nagelvast verbonden” bij de verzekeraar niet ter discussie staat.  

Helaas is het niet altijd mogelijk om een systeem te schroeven. Met rond lopende daken of daken waar een gemetselde nokvorst is geplaatst kunnen we niet altijd uit de voeten met het geschroefde systeem. Ook wij vallen dan terug op de schuifhaak. We zorgen dan wel voor voldoende haken zodat de druk van het gehele systeem zo veel mogelijk wordt verdeeld en er voldoende punten zijn waar we de trekkkracht van de wind over kunnen verdelen. We zullen dus niet beknibbelen op het aantal haken dat we plaatsen.

Conclusie haken

Het is dus van belang om goed te kijken naar de montage van het systeem. Het nagelvast monteren vraagt uiteraard meer componenten en arbeid en zorgt ook voor een hogere investering t.o.v. de snelle veelgebruikte schuifhaak, maar aan het einde van de rit zien wij dat het nagelvast monteren een kwaliteitskeuze is op verschillende vlakken. En de keuze voor de kwaliteit bepaald uiteindelijk de zorgeloosheid omtrent uw zonnesysteem. 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *