Instraling zonnepanelen

Flashtest zonnepanelen 360, 365, 370?

Heb je een offerte ontvangen voor zonnepanelen met 360 Wattpiek? Of misschien wel 365 of 400? Deze getallen vliegen in de wereld van zonnepanelen als zoete broodjes over de toonbank. Aanbieders willen panelen met steeds hogere wattpieken op de markt brengen zodat het systeem meer oplevert. Maar is dat ook zo?

Zonnepanelen genereren stroom. De hoeveelheid stroom die een zonnepaneel vanuit het zonlicht kan omzetten, wordt aangeduid met de term Wattpiek (Wp). De term Wattpiek komt van de meeteenheid Watt. Dit is de natuurkundige eenheid van vermogen. Wp geeft aan de hoeveelheid energie een paneel produceert bij een vooraf afgesproken set testomstandigheden. Maar hoe weet je hoeveel Wattpiek een zonnepaneel heeft?

Meten is weten

Zonnepanelen worden getest door een flashtest. Dit is een test waarbij de uiteindelijke vermogens van de zonnepanelen worden bepaald. De zonnepanelen worden in een zonnesimulator gelegd en vervolgens onder een vaste temperatuur, een vaste luchtmassa (AM1,5) en een vaste instraling (1.000W/m2) getest. De gehele industrie gebruikt dezelfde waarden waardoor zonnepanelen te vergelijken zijn. We noemen dit dan ook STC (Standaard Test Condities). Hier komt een getal uit en dit is het vermogen (Wattpiek) van dat specifieke zonnepaneel. Hieruit ontstaat een lijst met getallen die onder andere het vermogen van een paneel classificeert. Natuurlijk is het erg belangrijk dat de machine die de test uitvoert, uitermate nauwkeurig en juist wordt ingesteld. Hiervoor worden zogenaamde referentie modules, waarvan met geijkte apparatuur exact is vastgelegd, wat het vermogen is. Als de referentiemodule geplaatst wordt, moet de machine dus zo worden afgesteld dat die exacte waardes er uit rollen. Pas daarna kan de rest van de panelen worden getest.

Als alle zonnepanelen zijn getest, is het tijd om de verdeling te maken. Je hoort namelijk nooit voorbij komen ‘Bekijk hier het nieuwste zonnepaneel met 362,75 Wattpiek!’ Dit komt omdat de zonnepanelen worden ingedeeld in categorieën. De zonnepanelen worden ingedeeld in stappen van 5 Wp. Alle zonnepanelen die boven een bepaalde waarde testen, worden naar beneden afgerond met stappen van 5 Wp. Als je altijd panelen uit levert die minimaal de waarde van de classificering op leveren of iets meer noemen we dat een ‘Plus sortering’ of ‘ positieve vermogens tollerantie’. Dus alle zonnepanelen met een Wattpiek vermogen tussen de 360 tot 364,99, vallen onder de 360 Wp zonnepanelen. Is het testresultaat 359,9 dan krijgt het betreffende paneel een 355Wp classificering.

Uitwerking

Voorbeeld:
Stel je doet een flashtest met een zonnepaneel en er komt een waarde uit van 366,41 Wp uit, dan behoort dit zonnepaneel in de categorie 365 Wp. Want je rond dit af naar beneden. Hieronder een overzicht:

Flashdata 360 - 365 - 370

Bij SolarWatt worden alle zonnepanelen geflasht en dat is zeker niet bij alle fabrikanten het geval. Sommige fabrikanten flashen namelijk de zonnepanelen steekproefsgewijs per batch. SolarWatt zegt hierover: ‘We eisen een minimaal Wp-vermogen zoals vermeld op het label. Het daadwerkelijke vermogen is dus bijna altijd hoger dan op het label. Als je zonnepanelen aanschaft, kun je de flashtestdata van jouw Solarwatt zonnepanelen altijd bij jouw Solarwatt partner opvragen.’ Zo weet SolarWatt en de klant dus precies welk zonnepaneel, welk vermogen heeft.

Zo’n flashtest overzicht ziet er bij SolarWatt als volgt uit:

Meetgegevens zonnepanelen
Meetgegevens SolarWatt zonnepanelen

Links zie je het aantal zonnepanelen, daarna het serienummer, materiaalnummer, batchnummer en materiaal omschrijving. Vervolgens krijg je een reeks van cijfers ( ISC, UOC, PMPP, IMPP UMPP, FF, PN). De belangrijkst kolom voor de vermogenssortering is PMPP. Dit geeft namelijk het gemeten vermogen aan onder STC, de standaard test condities. Je ziet zonnepanelen die geflasht worden met een Wattpiek van 365 maar ook zonnepanelen die geflasht worden met meer dan 368 Wp. Dit valt dus allemaal in de categorie 365. Dit is ook de reden waarom je ene paneel bij mooi weer 333 Wp opbrengt en het zonnepaneel wat direct ernaast ligt 335 Wp oplevert.

Meer weten over het testen van zonnepanelen bij SolarWatt? Lees hier.

Hoe kan dat?

Je vraagt je misschien af waarom de zonnepanelen verschillende uitkomsten testen? Dit is simpelweg te verklaren omdat niet alle cellen hetzelfde opwekken. Cellen zijn gemaakt van Silicium en dat is een natuurproduct. Iedere cel heeft een vaste afmeting, maar iedere cel kan fractioneel verschillen qua vermogen. Afhankelijk van het type paneel heb je 60, 108 of 112 cellen in een paneel. Een kleine tolerantie in iedere cel betekent dus dat de optelsom van al die toleranties een iets grotere afwijking geeft.

Ook cellen kennen een ‘gemiddelde’ waarde. Afwijkingen naar boven en beneden komen minder vaak voor, de gemiddelde waarde komt uiteindelijk het meest voor. Daarom worden bij producties dus vaker minder zonnepanelen in hogere waardes geproduceerd dan de lagere waardes. Dat zegt verder niets over de kwaliteit, enkel over de sortering. Kwalitatief zijn alle panelen identiek.

Zit er nog verschil tussen de zonnepanelen met 360 Wp ten opzichte van de 365 Wp en de 370 Wp. Nee, alleen het vermogen is anders. En ook dit scheelt niet veel. Want stel je hebt 10 zonnepanelen op je dak liggen, dan scheelt het 10 x 5 Wp = 50 Wattpiek. Dit verschil is zo klein dat je dit niet snel zult merken. Omdat we afhankelijk zijn van de productie, kan het dus ook in de uitlevering voorkomen dat we de fractioneel lagere vermogens gemakkelijker kunnen leveren dan de hogere vermogens. 

Meer Wattpiek altijd beter?

Als we gaan kijken naar de verschillen tussen een Glas-glas zonnepaneel van SolarWatt met 360 Wp en een Glas-glas zonnepaneel met 400 Wp. Dan zit hier op het eerste oog veel verschil in het vermogen. Maar wist je dat het 400 Wp zonnepaneel ook een stukje groter is?

Daarom is het belangrijk om te kijken naar het vermogen per m2. Een SolarWatt Glas-glas zonnepaneel van 365 Wp heeft een opbrengst van 195 Wp per m2. Een 400 Wp zonnepaneel is een stuk groter en heeft een opbrengst van 205 Wp per m2. Het verschil is dus maar 10 Wp per vierkante meter.

Omdat het zonnepaneel een stukje groter is, kan het uitmaken welk zonnepaneel je gebruikt. Vaak passen de 365Wp zonnepanelen door hun kleinere afmeting nog onder een dakkapel of een dakraam en de 400 Wp niet meer. Het kan dus efficiënter zijn om de 365 Wp te gebruiken omdat je dan meer zonnepanelen op het dak kwijt kunt.

Voorbeeld:
Stel je namelijk voor je hebt een dak en daar passen 12 zonnepanelen van 365 Wp op (12x365Wp=4.380 Wp). En op ditzelfde dak passen door de grotere maat slechts 10 zonnepanelen van 400 Wp (10x400Wp=4.000 Wp). Dan kunnen we beter kiezen voor de 365 dan voor de 400 Wp zonnepanelen.

Conclusie

We kijken dus graag met je mee naar de beste optie bij jou op het dak. Het komt namelijk voor dat er meer zonnepanelen op het dak passen met de kleine maat dan met de grotere maat. Dit verschil kan soms 3 á 4 zonnepanelen zijn. Dat verschil is dus vele malen groter dat op het eerste oog gebruik te maken van een paneel met ‘meer vermogen’. Als beide bijvoorbeeld een Glas/Glas module van SolarWatt zijn dan maak je dus geen keus voor een mindere kwaliteit maar een keus voor een optimaler legplan voor je dak. Daarbij is het leuk om te weten dat de zonnepanelen eigenlijk altijd iets meer opwekken dan er aangegeven staat. Kunnen we er nog meer genieten als de zon schijnt!

Vergelijkbare berichten

5 reacties

 1. Geachte. Een andere bericht stelt dat panelen gemiddeld 6% minder opbrengst hebben dan door de fabrikant vooropgesteld! T zal in feite niet uitmaken gezien de uren zon en omgevingstemperatuur bepalend zijn voor de opbrengst.
  Geen zon of te warm = geen of minder opbrengst!

  1. Dank voor uw twee reacties. Dit artikel heeft op geen enkele wijze de intentie iets “mooier voor te stellen dan de werkelijkheid”. Wij trachten onze gewaardeerde klanten en mensen die zich oriënteren duidelijkheid te verschaffen in zaken die zich achter de datasheets en papieren afspelen. “Informeren” noemen wij dat en dat heeft niets te maken met “misleiden” zoals u suggereert.

   Wij kunnen enkel spreken voor de twee hoofdmerken die wij voeren. SolarWatt en Sunpower. In de fabrieken van SolarWatt wordt een zéér hoge kwaliteit standaard gevoerd en zij zijn VDE geaccrediteerd. Dat betekent dat zij ook zelfstandig zaken kunnen testen. Zij hebben een compleet laboratorium waarin alle zaken van henzelf en collega’s voortdurend worden getest. Zij hebben géén énkele baat bij klanten valse gegevens aanleveren en machines verkeerd instellen. Hun belang als Europese fabrikant is nu eenmaal te groot. Dat neemt niet weg dat een installatie natuurlijk minder op kan wekken dan het WattPiek vermogen van de installatie die is verkocht. Dit hangt af van de Hellingshoek, oriëntatie, schaduw en aantal uren zonneschijn. Naar onze (potentiele) klanten proberen wij altijd een zeer reeele schatting mee te geven in de offerte waarbij we defensief de opbrengst in schatten. Hoe dat bij andere installateurs gaat en hoe andere fabrikanten om gaan met hun Flashtesten en verwachte opbrengst kan ik u niet aangeven.

   Wel kan ik u gewoon feitelijk DATA geven. In dit geval van een systeem dat in ons eigen beheer draait. Dit is een systeem dat draait met 30 panelen van 310 WattPiek (dus het geflashte vermogen zoals in ons artikel beschreven). 30 x 310 = 9.300 WattPiek.
   Wij hebben een analyse gedaan van 12 maanden productie tot en met 28 oktober. De productie komt neer op 10.346kWh. Dat is ruim 11% meer dan het geïnstalleerde vermogen. Wellicht kunt u zelf, aan de hand van de informatie uit het artikel, beredeneren hoe het kan dat er meer kWh uit het systeem zijn gekomen dan 100% van het geïnstalleerde vermogen.

   Ik wens u een fijn, en vooral minder achterdochtig weekend toe. Weet dat er in de wereld heel veel mensen en bedrijven zijn die er niet op uit zijn de boel te bedonderen.

 2. Lang reclame artikel zonder toegevoegde waarde.. waar slechts 1 alinea iets toevoegt… Namelijk maak een panelen plan.
  Dat ze zelf alle panelen nogmaals testen drijft de prijs alleen maar op en dat verdien je nooit meer terug.

  1. Beste Piet Moenen,

   Jammer om te horen dat dit artikel geen toegevoegde waarde heeft in uw ogen. Wij helpen graag klanten aan een totaalbeeld over verschillende onderwerpen. Dit is daar één van. Wij verkopen SolarWatt Duitsland om de kwaliteit die zij leveren, daar hoort ook het testen van zonnepanelen bij. Dat maakt de zonnepanelen misschien een stukje duurder maar dan heb je wel een mooi product op je dak waarvan de garantie goed is (én Europees). Heeft u zelf misschien een leuk onderwerp voor een artikel? We duiken graag in onderwerpen om het voor de klant een stukje duidelijker te maken. Ik hoor het graag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *